"Ti ljudje so namreč živeli ob reki, ki teče pod Straškim hribom, pod hribom, ki se je s celo rajdo vinogradov razpotegnil visoko v gabrove in bukove hoste in se čez poraščen skalnat svet dvignil v mogočni, široki Srobotnik."

Kolofon

» Idejna zasnova in koordinacija projekta / Conceptual design and project coordination: Robert Kren, Rafaela Novak Kren
» Avtorji besedila na spletni strani / Authors of the text on web page: Saša Dular, Rafaela Novak Kren, Robert Kren
» Redakcija besedila / Text editing: Janez Dular
» Lektura in redakcija / Slovene proofreading and editing: Janez Dular, Ana Markelj Karlič
» Prevodi / English translation and proofreading: Yurena d.o.o.
» Fotografije / Photography: Manca Može Janković
» Oblikovanje / Design: Maja Rudolf Markovič
» Spletna stran / Webdesign: WebSian, Andrej Simonič s.p.
» Bralci besedil odlomkov iz del Jožeta Dularja / Readers: Janez Dular, Sabina Erjavec, Brina Kren, Robert Kren, Rafaela Novak Kren, Frane Umek
» Izdelava tabel / Boards: NaturArt d.o.o., Janez Jevnikar
» Tisk zloženke: BS team, svetovanje in prodaja, Srečo Berus s.p.
» Podpora projektu / Project support: Občina Straža, Regijski center NVO - Jugovzhodna Slovenija, OŠ Vavta vas, Mateja Gašperin, Marko Rudolf, Metka Starešinič, Andrej Šenica
Izvedeno v okviru participativnega proračuna občine Straža / Implemented as part of the participatory budget of the Municipality of Straža

Straža, 2022

GOR