"Ti ljudje so namreč živeli ob reki, ki teče pod Straškim hribom, pod hribom, ki se je s celo rajdo vinogradov razpotegnil visoko v gabrove in bukove hoste in se čez poraščen skalnat svet dvignil v mogočni, široki Srobotnik."
Dularjeva pot: Krštinčeva zidanica med vinogradi

Razgledna točka med vinogradi

Poglej, pod teboj se razgrinja straška dolina. Njive, travniki, gozdovi, vinogradi in Krka – z vsemi svojimi legami, parcelami in kotički, kjer so se domačini trudili za kruh, kjer so perice prale perilo, se otročaji učili plavati in so fantje napajali živino...

To so bili za življenje in preživetje družin izredno pomembni prostori, zato so jim dajali domača, ledinska, imena, ki so govorila o videzu, namenu, velikosti ali kakovosti posameznega koščka zemlje. Da se ta imena danes, ko ni več toliko kmečkih opravil in uhojenih poti, ne bi pozabila, jih je naš rojak Janez Dular, v sodelovanju s starejšimi domačini, po spominu in po pisnih virih, zbral in izdal v knjigi Na desnem bregu.

Razglej se po dolini pod seboj: takoj čez Krko leži Vavta vas (v svojih delih jo imenujem Vavtovec, omenjam pa tudi Rajnvrh, Peščenco, Zavrtnice, Jelovški boršt, Farjovko in Drganjsko leso - ali jih najdeš?

Potek poti

Ustavimo se pri zidanici in uživamo v prelepem razgledu na Stražo, Krko in kraje tja do Gorjancev, Ljubna in Roga ter na Rajnvrh, Peščenco, Jelovški boršt, Drganjsko leso in mnoge druge za prebivalstvo pomembne točke. Da se ta ledinska imena ne bi pozabila, jih je naš rojak Janez Dular predstavil v knjigi Na desnem bregu.

Vzporedno z našo potjo pa se v gozdu visoko nad nami skriva Rimska cesta. V tej pokrajini se dogajajo povesti (Ljudje ob Krki) in romani Jožeta Dularja.

Ko pridemo do križišča, zavijemo desno in zagrizemo v novo strmino in serpentine.

Odlomek iz njegovih del

"Nekje teče reka... Zemlja, sonce in veter pijejo njeno vodo, pijejo vztrajno, žejno, lakotno. V poletnih dnevih in mesecih najbolj. Pa je ne zmanjka. Ko se reka že čisto tenko vlekne v strugo, da ponekod pogledajo iz nje bele redi ostrega, škrbinastega lehnjaka in se na njem do kraja prisuši mokričnik, takrat se nenadoma iz oblakov in goratih host privale celi potoki dežja. Takrat reka spet naraste, napolni strugo in se razlije čez bregove. Potem bobni in hrumota, se peni in vrtinči, nosi vejevje in debla, dokler čez dolge dneve spet ne zleze v strugo, kjer se umiri in očisti. Tako reka teče, raste in usiha. Kot človeško življenje. Kot ljudje, ki so nekoč tod živeli, ki so rasli, se ljubili, delali, odhajali in se spet vračali, dokler se niso nazadnje za zmerom umirili v rodovitni, rjavi zemlji. Ti ljudje so namreč živeli ob reki, ki teče pod Straškim hribom, pod hribom, ki se je s celo rajdo vinogradov razpotegnil visoko v gabrove in bukove hoste in se čez poraščen skalnat svet dvignil v mogočni, široki Srobotnik. Z bregov te reke je prelep pogled na številne hrame in zidanice, ki leže raztresene po strmih vinogradih. Še lepši pa je pogled od tam doli na reko, ki se vsa svetla vijuga proti Novemu mestu, pa na Rumanjo vas, Stražo in Vavtovec in še na druga naselja in vasi. Na obeh bregovih reke leže travniki, ki se onkraj vode razpotegnejo v pisane zaplate neštevilnih njiv. Te krpe pa nenadno preidejo v položne košenice, ki se potem izgube v dolge, mračne hoste, nad katerimi se kdovekdaj široko razčeperi kopasti Ljuben."

(Roman Krka pa teče naprej, stran 7)

GOR