"Ti ljudje so namreč živeli ob reki, ki teče pod Straškim hribom, pod hribom, ki se je s celo rajdo vinogradov razpotegnil visoko v gabrove in bukove hoste in se čez poraščen skalnat svet dvignil v mogočni, široki Srobotnik."
Dularjeva pot: Ravbarjeva zidanica

Spomin na vojno vihro - Ravbarjeva zidanica

Prišli smo do Ravbarjeve zidanice, prostora, kjer je v to dolino ostro zarezala druga svetovna vojna. Prišli so Italijani in za njimi Nemci. Prav tu sta bila ubita dva mlada človeka - partizan Anton Mišič in vavtovška učiteljica Jožica Venturini. V vojni je bila požgana tudi moja rojstna hiša. O vojni sem pisal v svojih pesmih in v zbirki novel Na drugi strani Krke.

Potek poti

Pri Ravbarjevi zidanici se spomnimo na Jožico Venturini, ki je bila med drugo svetovno vojno učiteljica v Vavti vasi. Kot aktivistka OF je bila 27. 3. 1944 prav tule skupaj z Antonom Mišičem ujeta in umorjena, stara 38 let. Po njej se je v letih 1987 - 1991 imenovala tudi OŠ Vavta vas.

Po poti se spustimo naprej in pri prvem križišču zavijemo ostro levo. Hodimo po pobočju Straškega hriba in se zložno spuščamo proti Straži.

Odlomek iz njegovih del

ROŠKE HOSTE

Nismo vedeli, da se bo nekoč
v teh hostah izlegla svoboda.
Kje neki! Nekoč smo vedeli le za Rog
in firštove hoste v njem,
in vedeli smo, da je bil srečen,
kdor je v teh črnih hostah dobil delo.
Poznali smo slaba pota, da je furman moral živino
s cepinom in gajžlo, če je hotel voz potegniti
iz blata.

Poznali smo oglarske kope
in kolibe iz lubja,
v katerih so oglarji spali in kuhali,
kar so ob sobotah
fasali v najbližji štacuni.
In slišali smo za medvede,
rjave, popadljive,
ki so jih na štantih hranili,
firštovi hlapci.

Jaj, kako je bilo takrat lepo,
ko so se poleti firštovi iz Avstrije ali Češke
pripeljali v sotesko.

Takrat so v odprtem avtu,
drveli po cesti ob Krki.
Takrat se je za avtom dvigal prah
in so otroci kriče tekli,
da poberejo cukre, ki jim jih je firštinja vrgla
v prašno travo ob cesti.

Res, nihče ni kriv, če nismo vedeli,
da nekoč firštovih ne bo več
in da se bo prav v njihov ih hostah
izlegla naša SVOBODA!

(Iz pesniške zbirke Dobra je ta Zemlja)

GOR